Hulprem

Hulprem

Vanaf 2023 gebruikt Breakpint-Outdoor een nieuwe hulprem.

Geen menselijke rem maar een mechanische hulpren.